Na- en bijscholing

In Nederland hebben de meeste osteopaten een fysiotherapeutische achtergrond. Ikzelf volgde een opleiding tot docent lichamelijke opvoeding aan de HALO te Den Haag, gevolgd door een opleiding tot fysiotherapeut in Utrecht. In Duitsland de opleiding Manuele Therapie Kaltenborn. In Nederland de opleiding Manuele Therapie methode Eindhoven/SOMT en de Manuele Therapie methode Marsman.

Omdat ik geinteresseerd was in andere en zo mogelijk betere behandelmethoden, ben ik in 1993 begonnen met de 5-jarige opleiding voor Osteopathie aan de IAO in Tiel/Gent http://www.osteopathie.eu, welke ik in 1998 succesvol heb afgerond. Ter afsluiting van deze opleiding en ter verkrijging van de titel D.O. heb ik gedurende 2 jaar een onderzoek gedaan naar de effecten van een osteopatische behandeling bij patiënten met chronische buikklachten en verklevingen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van een Goudse chirurg (Dr. D. Swank), die heeft vastgesteld dat het chirurgisch losmaken van verklevingen geen zinvolle medische behandeling is, o.a. gezien het feit dat na een nieuwe ingreep zich op den duur weer opnieuw verklevingen zullen voordoen. In mijn onderzoek heb ik kunnen aantonen dat een osteopatische benadering van dit soort klachten wel een positieve bijdrage kan leveren in het verminderen van het klachtenpatroon. De Goudse chirurg heeft dit ook later bij de presentatie van zijn onderzoek gemeld. Lees hier meer over dit onderzoek:onderzoek.pdf
In mei 2008 heb ik een cursus gevolgd, waarin nieuwe technieken voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom ME/CVS werden aangeleerd. Dit op basis van nieuwe inzichten ontdekt en ontwikkeld door Dr. Raymond Perrin in Engeland. Hij ziet als oorzaak van ME/CVS een verstoorde lymfeafvoer op basis van lichamelijke factoren, waardoor het centrale zenuwstelsel (de Hypothalamus) wordt overbelast en giftige stoffen zich ophopen in het gehele lichaam. Om de ziekte te behandelen wordt o.a. gebruik gemaakt van schedel- en lymfatische technieken om de afvoer van giftige stoffen te stimuleren. Verdere informatie is te lezen op de website: http://www.theperrinclinic.com

Aangezien het behandelen van baby’s en jonge kinderen wat andere vaardigheden van de osteopaat vraagt, heb ik gedurende 2 jaar bij Panta Rhei een postgraduate opleiding Osteopathie bij kinderen gevolgd; met in januari 2010 een nascholing bij de FICO in Antwerpen met betrekking tot zwangerschap en geboorte.
In september 2008 ben ik begonnen met het volgen van de opleiding "geïntegreerde technieken" volgens "methode de Bakker". Dit houdt in het onderzoeken en behandelen van uw klachten op basis van de relaties tussen het pariëtale (beenderige) en viscerale (orgaan) systeem met de embryologie als uitgangspunt. Omdat in de embryologische ontwikkeling de organen als eerste gevormd worden en daarna pas het skelet en de ledematen, zou men zich kunnen voorstellen dat het skelet in eerste instantie als doel heeft om de organen te beschermen en daarnaast te fungeren als ophangsysteem. Ontstaat er in het orgaan systeem op de een of andere manier een verstoring, dan zal het skelet er alles aan doen om te proberen de balans weer te herstellen, zelfs als dat ten koste gaat van zichzelf. De Bakker stelt dat bij 90% van de klachten in het beenderig systeem uiteindelijk een oorzaak in het orgaanstelsel te vinden is. Zo is het mogelijk dat U lage rugklachten heeft, terwijl de oorzaak meer in de buik bijv. darmen of baarmoeder is gelegen. Indien dan alleen de rug wordt behandeld, kan dat mogelijk tijdelijk positief werken, maar omdat de uiteindelijke oorzaak wordt vergeten, komt de klacht mogelijk in versterkte mate weer terug.

Het Fascial Distorsion Model (FDM) geniet op dit moment veel interesse in de paramedische beroepen. Fasciën (Latijn voor bindweefsel) zijn de bindende factor in het gehele lichaam.
Stephen Typaldos (een Amerikaanse trauma arts) heeft een zestal letsels benoemd en in kaart gebracht met betrekking tot pijnklachten in het bewegingsapparaat en hij heeft hier ook een zeer specifieke behandeling voor uitgevonden.
De diagnose is zeer eenvoudig en geschiedt op basis van een combinatie van de lichaamstaal en de verbale omschrijving van de klacht. Behandeling volgens deze methode kan spectaculaire en per direct !! resultaten opleveren,
ook al bestaan de klachten al geruime tijd. Ook in de wedstrijdsport is hiervoor een toenemende belangstelling. Herstel van het letsel gaat spectaculair sneller en de sporter kan sneller weer aan de sportactiviteiten deelnemen. Achteruitgang in de conditie wordt hiermee geminimaliseerd. In eerste instantie heb ik de 3 basismodules in deze methode en de FDM kindercursus in Duitsland gevolgd en afgerond in 2012: http://www.institut-fasziale-osteopathie.de In 2013 heb ik de laatste basis module herhaald, gevolgd door een extra oefendag en het examen bij de andere FDM opleiding EFDMA succesvol afgerond: www.fdm-europe.com In 2013 heb ik inmiddels ook de Craniocursus gevolgd, waarbij extra werd ingegaan op de toepassing van FDM in het bereik van de schedel. In de toekomst zal ik zeker nog aanvullende cursussen in deze materie blijven volgen.

Omdat het fasciaal systeem uitermate uitgebreid en complex is, volg ik momenteel de nascholing: het fasciaal systeem in de osteopathie (Panta Rhei). Dit omvat 5 modules van 3 dagen (2015-2016) Hierin wordt kennis gemaakt met verschillende actuele en wetenschappelijk onderbouwde benaderingen van het fasciale systeem.  ( Typaldos, Myers, Stecco )
Inmiddels zijn alle modules van het fasciaal systeem in de osteopathie doorlopen en ben ik me gaan verdiepen in de Fascial Manipulation methode (FM) van de familie Stecco (2016 level 1 en 2017 level 2) Ook dit is een interessante benadering voor de diagnose en behandeling van letsels in het myofasciale bereik. Ook in deze methode staat het keten denken centraal: daar waar je de pijn voelt, zit niet noodzakelijkerwijs de oorzaak van de klacht. Zij maken een onderscheid in de plaats waar de pijn ervaren wordt (Centre of Perception) en de plaats waar de mogelijke storing zich bevindt in de bewegingsketen (Centre of Control) en of in de Centres of Fusion, die de bewegingen coördineren in een 3-dimensionaal vlak. Door een gestructureerde evaluatie van pijnveroorzakende bewegingen, gevolgd door een nauwgezette palpatie van de Centres of Control en Centres of Fusion wordt de behandelingsstrategie uitgewerkt. De behandeling zelf is gericht op het weer beweeglijk maken van het verdikte bindweefsel. Alles wordt door gedegen wetenschappelijk onderzoek onderbouwd.
In mei 2017 heb ik de cursus Vocal Problems gevolgd bij Jacob Lieberman. Hierbij heb ik nieuwe kennis opgedaan op het gebied van allerlei stemproblemen: w.o. pijn, schor- en heesheid, brok in de keel enz. Lieberman is een wereldwijd gerenommeerd expert op dit gebied.
Bij de laatste Fascial Manipulation cursus van Antonio Stecco kregen we een voorproefje van het gebruik van speciaal ontwikkelde instrumenten om op een zeer zachte wijze het fasciale weefsel te mobiliseren.
In september 2017 werd daarop door de Italiaanse osteopaat Roberto Pellucini, die al jaren met vele topsporters werkt, in Eindhoven de cursus Fisioscissione gegeven. Ook hier is de doelstelling het mobiliseren van de myo-fasciale structuren om een optimaal weefselherstel te bevorderen. Het was opvallend hoe er ook een snel en goed resultaat te bereiken is met zeer zachte technieken. Hierbij werd gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde spatels. Een zeer mooie aanvulling van het al eerder geleerde. De cliënten zullen dit waarschijnlijk ook zeer waarderen. 
In november 2017 was ik aanwezig bij de cursus Lymphatic Drainage Techniques bij het Chronisch Vermoeidheid Syndroom en Fibromyalgie gegeven door Bruno Chikly. Een zeer interessante cursus waarbij met behulp van een combinatie van fasciale technieken en lymphatische technieken (Lympho-Fascial Release LFR) geprobeerd wordt om de gezondheid van het menselijk systeem  weer te herstellen. Deze keer met de focus op een groep mensen met vaak onbegrepen klachten. 
In januari 2019 was ik aanwezig bij Jean Piere Barral, een in de osteopatische wereld zeer bekende docent en auteur. Hij vertelde op een zeer inspirerende manier hoe de verbindingen tussen de organen onderling en de relatie met het skelet in elkaar zitten en hoe je dat kunt onderzoeken en behandelen. Viscero joints connections and treatment
Maart 2019: Perfection in the management of vertebral adjustments deel 1. Francesc Sansa Het is altijd goed om de manipulatie technieken op te frissen en te verfijnen. Zeker als je daarbij gestructureerd de wervelkolom onderzoekt en verder leert te behandelen.
Inmiddels zijn de delen 2 (Carlos Ferrari in september 2019) en 3 (Pau Dalmau in november 2019) ook al afgerond.
Het bezoek aan de snijzaal in de Erasmus Universiteit in Rotterdam in voorjaar 2020 is vanwege de Corona crisis uitgesteld.

Design by || The promo Factory || 2012