Huilbaby's

Huilbaby’s:
Huilen is voor een baby normaal. Hiermee geeft hij of zij aan dat er de een of andere vorm van onwel bevinden is, zoals bijv. een gevoel van honger. Volgens de reguliere opvattingen wordt het overmatig huilen van een baby veroorzaakt door het gespannen gedrag van de ouders. Maar is deze overspannenheid de oorzaak of het gevolg?
In Duitsland is door een groep manuele artsen vastgesteld dat in de groep van huilbabys met een voorkeurshouding, sterk overstrekken of voorkeursrotatie er vaak een lichte verschuiving in de bovenste nekwervel bestaat, die vaak eroorzaakt wordt door de bevalling. Dit wordt ook wel het "KISS-Syndroom" genoemd.
Vrij vertaald betekent dit: verstoring in de symmetrie veroorzaakt door de bovenste nekgewrichten. (voor nadere informatie zie: www.kiss-kinderen.nll en www.ewmm.net). Correctie van de functie van deze wervel kan een groot deel van de klachten volledig doen verdwijnen. Als een baby langere tijd op een zijde van de schedel ligt, zie je vaak een eenzijdige afplatting van het achterhoofd optreden. Ook wordt er vaak een reflux (teruggeven van het drinken) en/of darmkrampen vastgesteld. De osteopaat kijkt zowel naar de functie van de schedel (waar ook verschillende zenuwen vandaan komen), als naar de functie van de wervelkolom en naar de functie van de organen. Over het algemeen is bij een baby het aantal behandelingen gering. Bij forse schedel-asymmetrie kunnen er meer behandelingen noodzakelijk zijn. Naast het behandelen van huilbaby’s kunnen ook diverse andere problemen goed met een osteopathische benadering worden beinvloed: keel-neus-en oorproblemen; leer- en gedragsproblemen; ADHD enz. Voor alle duidelijkheid: door mij wordt GEEN gebruik gemaakt van extreme opvouwtechnieken (Folding/Holding); ook pas ik bij baby's GEEN "stoot-technieken" of manipulaties toe. De technieken die door mij worden gebruikt zijn uiterst subtiel en ongevaarlijk, maar zeer effectief.

Oudere kinderen:
Ook oudere kinderen kunnen problemen ondervinden die terug te herleiden zijn aan de geboorte. In het Duitse manuele systeem wordt dit “KIDD” genoemd. (zie www.kiss-kinderen.nl) Vaak komen deze problemen naar voren door een minder goed presteren op school. Door de opleiding “geïntegreerde technieken methode De Bakker” zal in toenemende mate een samenwerking ontstaan met de kinder therapeuten die werken volgens de “BSM-de Jong methode” (www.bsmnederland.nl)

Design by || The promo Factory || 2012