Behandelingen & Kosten

Over het algemeen zal een consult zo’n 45 minuten in beslag nemen. Mogelijk de eerste keer wat meer. Vaak zit er een wat langere tijd tussen de behandelingen, daar aan het lichaam de gelegenheid wordt gegeven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en zodat het zelfgenezend vermogen zijn werk kan doen. De kosten zijn bij mij € 80,00 per consult. (tarief 2021) De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een osteopatisch consult geheel of gedeeltelijk met eventueel een maximum per jaar afhankelijk van uw aanvullende polis. Kijk hiervoor in uw polis of vraag dat bij uw verzekeraar na. Een overzicht van vergoedingen vindt U tevens op de site van de NVO: http://www.osteopathie.nl onder het kopje vergoedingen.  Een voorwaarde is wel dat de osteopaat aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging. Er zijn 2 beroepsverenigingen in Nederland: De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de Nederlandse Osteopaten Federatie (NOF). Ik ben lid van de NVO en geregistreerd lid van de NOF. Als U een aanvullende verzekering heeft die osteopathie in het pakket heeft, dan krijgt U mijn nota's dus conform uw polisvoorwaarden vergoed. Wilt U de diverse verzekeringen vergelijken voor wat betreft de vergoedingen van alternatieve geneeswijzen kunt U op diverse vergelijkingssites terecht. Een onafhankelijke vergelijkingssite is: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

In verband met de hygiëne wordt U vriendelijk verzocht om een badlaken mee te nemen.

Design by || The promo Factory || 2012